NAŠI ZÁKAZNÍCI a PRODUKTY

Kdekoľvek kde prechádza elektrický prúd nachádzame tam polotovary z medi a medené komponenty od spoločnosti GINDRE

Priemyselné odvetvia, ktorých súčasťou sú GINDRE Komponenty

VODNÁ - TEPELNÁ - VETERNÁ - SLNEČNÁ - PRÍLIVOVÁ ENERGIA
GENERÁTORY - PRENOS NN- DISTRIBÚCIA SN - PRISTROJE NN - PRENOS VN - TRANSPORT

 

Kde sa používajú naše výrobky ?

tyče rotorov a pólov ...
Konektory, systémy prípojníc....
tyče puzdier, prípojnice, pripojenia ...
Dierované tyče, zbernice, flexibilné spojenia ...
Pevné a pohyblivé kontakty, telesá poistiek, nože poistiek ...
Rotorové tyče, cievky, pripojenia ...

 

Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net