Spoločnosť GINDRE KOMPONENTY, s.r.o. prijala v roku 2016 strategické rozhodnutie zaviesť
a udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001: 2015.
Implementáciu systému prispôsobila kontextu organizácie s ohľadom na možné riziká,
potreby a očakávania zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.
V roku 2017 spoločnosť prešla úspešne certifikáciou systému,
ktorú vykonal certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. v tejto oblasti :

Nákup a predaj profilov z kovu, predovšetkým z medi,
Výroba a predaj komponentov z kovu ako je meď, oceľ, hliník, mosadz.

Potvrdením, že spoločnosť spĺňa požiadavky normy EN ISO 9001:2015 je vydanie certifikátu z recertifikačného auditu,
ktorý je platný do 3.6.2023.
Spoločnosť flexibilne reaguje na požiadavky zákazníkov a na ich požiadanie poskytuje :

• Merací protokol,
• Certifikát vstupného materiálu, 
• Certifikát povrchovej úpravy, 
• Kalibračné certifikáty používaných meradiel, 
• REACH potvrdenie, 
• RoHS potvrdenie, 
• PPAP dokumentáciu pri schvaľovaní vzoriek.

Certifikát                   Certificate