■ POPIStypes de barres cuivre taraudées
Perforované medené tyče. 4 druhy pásovmedi
 k dispozícii, očíslované 1  4 v tabuľke

■ ŠPECIFIKÁCIA
Elektrolytická med Cu-ETP (CW004A)
Štandardná tvrdosť.

■ PREVEDENIE / BALENIE
Balenie
 do zásobníkov alebo v drevených
bedniach
 v závislosti na množstve
akonfigurácii kontroly

PRIEBEH MEDI LIVE