VYRÁBANÉ PODĽA ŠPECIFIKÁCIE

Prierez od 50 mm2 do 7500 mm2
Dĺžka až do 9500 mm (v závislosti od prierezu)
Každý profil je dizajnovaný podľa dodaného výkresu
Všetky vlastnosti: mechanické, rozmerové, povrchová kvalita, 
kontaktný povrch, pokovovanie,.... atď. sú zahrnuté v presných normách
Naše integrované závody pre dizajn a výrobu nástrojov pre vytláčané a ťahané profily sú stopercentne prístupné.
Určité profily môžu byt taktiež dodávané vo zvitkoch v závislosti od ich tvaru a nominálneho prierezu.