■ POPIS
Dierované medené tyče, dĺžka až do 1,75 m .
Otvory sú 10.5 mm v priemere
medzera 25 mm .

■ ŠPECIFIKÁCIA
Elektrolyticka med Cu - ETP ( CW004A )
Štandardná tvrdosť .

■  PREVEDENIE  /  BALENIE
Balenie
 do zásobníkov alebo v drevených bedniach v  závislosti na množstve a konfigurácie kontroly  .

PRIEBEH  MEDI  LIVE