ROZMERY 
• Šírka od 20 do 120 mm
• Hrúbka od 1 do 12 mm
• Maximálny prierez 1440 mm2

RÁDIUS
 Ostré hrany 
 Hrany s malým rádiusom 
 Plne zaoblené hrany

POKOVOVANIE Pocínovanie od 1 do 5 mokrónov
Postriebrenie od 1 do 5 mikrónov
Celoplošné alebo čiastočné pokovovanie

BALENIE Zvitky s vn. priemerom 400 - 550 mm
(ďalšie možnosti podľa požiadavky)

ŠTANDARDNÁ VÁHA  od 30 do 450 kg podľa prierezu