Technické špecifikácie : Chemické zloženie a mechanické hodnoty podľa európskych noriem

PLOCHÉ

ROZMERY 
• Šírka : od 5 do 250 mm •Hrúbka: od 1 mm do 70 mm
• Prierez : 7500 mm2

RÁDIUS
 Ostré hrany 
 Hrany s malým rádiusom 
 Plne zaoblené hrany

• Dĺžka Do 9500 mm(v závislosti od prierezu), so štandardnou
toleranciou dĺžky 100 mm
Podľa požiadavky , tolerancia dĺžky môže byť 3 mm
Štandardné tolerancie pre rovinnosť a hrany: 1,5 mm/m
• Pokovovanie : od 1 do 20 mikrónov


OKRÙHLE

ROZMERY
• Priemer :
od 5 mm do 85 mm
• Dĺžka : do 6400 mm ; Tolerancia dĺžky : štandardná 50 mm sprísnená 3 mm


 

ŠTVORCOVÉ A ŠESŤUHOLNĺKOVÉ

ROZMERY
• Štvorcové : od 5 mm do 70 mm
• Šesťuholníkové : od 8 mm do 60 mm
• Dĺžka : do 6400 mm
Tolerancia dĺžky : štandardná 50 mm sprísnená 3 mm