ZOLOVANÉ OHYBNÉ TYČE 

 Barre cuivre souple isolée pliée  RoHS

■ POPIS

Montáž z niekoľkých pásov medi izolované samozmrštiteľnou PVC fóliou

■ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Meď
CU-ETP s minimálnym obsahom Cu 99,90 %
Normy podľa NFA 51050, EN 13599
Vodivosť > 100 % IACS
HV < 50
Pevnosť v ťahu RM > 200 N/mm2
Predĺženie po roztrhnutí: > 35 %
Odpor 0,01724 Ω xm/mm2 pri 20 °C

Elektrické vlastnosti
Dielektrická pevnosť 20kV / mm
Napätie použitia 1000 V AC / 1500 V DC
Teplota použitia -40°C až do + 105 °C

       

 

Izolačný materiál
čierna farba samozmrštireľná PVC fólia
Hrúbka 1,5 - 2 mm
Normy podľa BS 6746, DIN EN 50363, UL 94 VO
Predĺženie > 200 % 
Pevnosť v ťahu > 15 N/mm2

 

■ PREVEDENIE / BALENIE
Štandardná dĺžka: 2000 mm (-0/+5 mm), až do 4000 mm na požiadanie
Hrúbka pásu 0,8 a 1 mm
Šírka pásu od 9 do 100 mm
Počet pásov od 2 do 10
Označenie MAXIFLEX a rozmer
(šírka x hrúbka x počet pásov)
Drevené obaly

PRIEBEH MEDI LIVE