CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Materiálové označenie Obsah v %
Prvok Cu Ag Bi O P Pb "Ďalšie prvky
(pozri poznámku)"
Symbol Číslo Celkovo Mimo
Cu-ETP CW004A min. 99,90(1) - - - - - - Ag. O
max. - - 0,0005 0,040(2) - 0,005 0,03
Cu-FRHC CW005A min. 99,90(1) - - - - - - Ag. O
max. - - - 0,040(2) - - 0,04
Cu-OF CW008A min. 99,95(1) - - - - - - Ag.
max. - - 0,0005 -(3) - 0,005 0,03
CuAg 0,04 CW0011A min. zvyšok 0,03 - - - - - Ag. O
max. - 0,05 0,0005 0,04 - - 0,03
CuAg 0,07 CW0012A min. zvyšok 0,06 - - - - - Ag. O
max. - 0,08 0,0005 0,04 - - 0,03
CuAg 0,10 CW0013A min. zvyšok 0,08 - - - - - Ag. O
max. - 0,12 0,0005 0,04 - - 0,03
CuAg 0,04P CW0014A min. zvyšok 0,03 - - 0,001 - - Ag. P
max. - 0,05 0,0005 -(3) 0,007 - 0,03
CuAg 0,07P CW0015A min. zvyšok 0,06 - - 0,001 - - Ag. P
max. - 0,08 0,0005 -3 0,007 - 0,03  
CuAg 0,10P CW0016A min. zvyšok 0,08 - - 0,001 - - Ag. P
max. - 0,12 0,0005 -(3) 0,007 - 0,03  
CuAg 0,04(OF) CW0017A min. zvyšok 0,03 - - - - - Ag. O
max. - 0,05 0,0005 -(3) - - 0,0065  
CuAg 0,07(OF) CW0018A min. zvyšok 0,06 - - - - - Ag. O
max. - 0,08 0,0005 -(3) - - 0,0065  
CuAg 0,10(OF) CW0019A min. zvyšok 0,08 - - - - - Ag. O
max. - 0,12 0,0005 -(3) - - 0,0065  
Cu-PHC CW0020A min. 99,95(1) - - - 0,001 - - Ag. P
max. - - 0,0005 -(3) 0,006 0,005 0,03  
Cu-HCP CW0021A min. 99,95(1) - - - 0,002 - - Ag. P
max. - - 0,0005 -(3) 0,007 0,005 0,03  
"POZNÁMKA : zvyšok ostatných prvkov (mimo medi) je definovaný ako sumár prvkov Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, 0, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te a Zn, mimo ostatných prvkov ,pre ktoré je hodnota už uvedená (1) vrátane striebra, až do max. 0.015%. (2) Obsah kyslíka 0.060% je povolený na základe dohody vopred medzi predávajúcim a kupujúcim. (3) Potom obsah kyslíka musí byť v súlade s vodíkovou skúškou podľa EN 1976."
MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
Označenie Rozmer v mm
Tvrdosť
Medza pevnosti Rm
Medza klzu
0,2 % Rp 0,2
Predĺženie
Okrúhle,
štvorcové,
šesťuholníkové
Ploché
A100 mm
A
Materiál Hrúbka šírka HB HV N/mm2 N/mm2 % %
Symbol Číslo
Tvrdosť
od
nad
až do
a vrátane
od
nad
až do
a vrátane
od
nad

až do a vrátane

min.
max.
min.
max.
min.
 
min.
min.
   
D
2
-
80
0,5
-
40
1
-
200
 
Ťahaný výrobok
bez mechanických vlastností
H035*
2
-
80
0,5
-
40
1
-
200
35
65
35
65
-
-
-
-
Cu-ETP CW004A
R200*
2
-
80
1
-
40
5
-
200
-
-
-
-
200
max.120
25
35
Cu-FRHC CW005A                                    
Cu-OF CW008A
H065
2
-
80
0,5
-
40
1
-
200
65
90
70
95
-
-
-
-
CuAg 0,04 CW011A
R250
2
-
10
1
-
10
5
-
200
-
-
-
-
250
min.200
8
12
CuAg 0,07 CW012A
R250
-
10
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
min.180
-
15
CuAg 0,10 CW013A
R230
-
30
80
-
10
40
-
10
200
-
-
-
-
230
min.160
-
18
CuAg 0,04P CW014A                                    
CuAg 0,07P CW015A
H085
2
-
40
0,5
-
20
1
-
120
85
110
90.
115
-
-
-
-
CuAg 0,10P CW016A
H075
-
40
80
-
20
40
-
20
160
75
100
80
105
-
-
-
-
CuAg 0,04(OF) CW017A
R300
2
-
20
1
-
10
5
-
120
-
-
-
-
300
min.260
5
8
CuAg 0,07(OF) CW018A
R280
-
20
40
-
10
20
-
10
120
-
-
-
-
280
min.240
-
10
CuAg 0,10(OF) CW019A
R260
-
40
80
-
20
40
-
20
160
-’
-
-
-
260
min.220
-
12
Cu-PHC CW020A                                    
Cu-HCP CW021A
H100
2
-
10
0,5
-
5
1
-
120
100
-
110
-
-
-
-
-
   
R350
2
-
10
1
-
5
5
-
120
-
-
-
-
350
min.320
3
5